Világnézet

Minden nyelv tükrözi beszélőinek gondolkodásmódját, világnézetét. A nyelv maga hű tükre a nyelvet beszélők, őrzők és fejlesztők világról alkotott szemléletének. A nyelv szavainak, fogalmainak megértése csak akkor lesz lehetséges, ha megértjük a nyelvet beszélőknek önmagukról és a világról vallott nézeteit, helyüket, szerepüket az Életben.

Az ősi nyelvek megértéséhez egységben kell szemlélni a modern nyelvtudomány által egymástól szétszakított területeket. A szerves nyelvtudomány területei a következőképpen fügnek össze egymással.

             Szerves és szervetlen nyelvtudomány

A magyarok világszemlélete

Nem tesz a nyelvtanában különbséget a féri nem és a női nem között? Mindig a lényegeset emeli ki, és egyes számban nevezi meg és használja a kezét, lábát, haját... Nem minden mondatát az Én-nel vagy más alannyal kezdi, mert számára nem az Én a legfontosabb? Az alábbi tanulmány belevilágít a magyar nyelv szellemiségébe.

           A magyar nyelv sajátosságai hagyománytörő lingvisztikai szemszögből

 
  Karácsony Sándor híres tanulmányával összhangban született az alábbi mű -
 
           A magyar észjárásról

 
  Jézus - mintha a magyar nyelvről mondta volna ....

         Tamás evangéliuma, 22.pont.