Szóképzés

Magyar

Czuczor-Fogarasi szótárának internetes változatának elkészítését tűzvén ki magunk elé, annak jelen állapotja itt érhető el.

         Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára


Gárdonyi Géza gondolatai a magyar nyelvről. HTML-formában részlet, letöltés esetén a teljes könyv.

           Magyarul így!


Anyós, ángy, meny...a rokonság szavai, melyekből következtethetünk őseink gondolatvilágára.

           ANYAjogúNYELV


Nyissuk ki kincsesládánkat és vegyük elő a - szerző szerint - legrégebbi mítoszunkat! Értelmezzük miről szól, hogyan szól... - szellemi utazás a régmúltba.

           A legrégibb magyar mítosz


Mennyire ősi a magyar nyelv? Hogyan képezi a magyar nyelv a szavakat? Kiss Dénes klasszikussá vált tanulmánya.

           ŐSnyelv-NyelvŐS


Nyelvünk alapja a hangutánzás - állítja a szerző, Virág Kálmán.
Magyar nyelvi szókészletünk olyan láncolatok soraiból tevődik össze, amely láncok kezdetén a leutánzott hang áll. Nyelvgenetika témakör alatt "Rend a szóhalmazban" c. tanulmánya egyértelműen bevilágít abba sötétségbe, amelyet az újkori nyelvészek termetettek azzal az állítással, hogy a szavaknak és hangjaiknak semmi közük nincs azok jelentéséhez. A magyar nyelvben (annak alaprétegében) ez nem így van - erről szól a tanulmány.

           Rend a szóhalmazban


A szerző nagy alapossággal és részletesen tekinti át és bizonyítja két nyelv (magyar és héber) gyökökre épülő szórendszerét. A teljes anyag elérhető.

           Gyöknyelvészet


Az én,te,ő,mi,ti,ők alapmássalhangzói régen M, T, N, M_K, T_K, N_K voltak? A "van" és a "lesz" két külön ige, mindegyik saját ragozással, múlt és jövőidővel?
Logikus magyar nyelvtan!!!!
Aki nem hisz, olvassa el az alábbi tanulmányt! Ugyanakkor ne feledje: lehetséges, sőt valószínű, hogy réges-régen logikus volt a magyar nyelv szó- és mondatalkotása, de mára már nem az!

           Játékos magyar nyelvtan (JMNY)


Szógyökökből építkező, ragozó-rügyező, bármely eleméből egész mondatot építő - ilyen nyelv nem sok van. A magyar nyelv ilyen, és ilyenségében nagyon eltér a környező beszélt nyelvektől. Az alábbi tanulmány ebből a témakörből való.

           Ragozó-rügyező magyar nyelvünk


ISTEN szavunk elemzése. Az alábbi tanulmány olvasása élmény azok számára, akiket már foglalkoztatott ez a kérdés, esetleg már több tanulmányt is olvastak ezen témával kapcsolatban. Megéri ezt is elolvasni.

           IS.TEN


Ugyanazt a cselekvést különböző szavakkal jelöljük. Miért? Húzzam vagy vonjam? A fenti két szó két ősi gyökre (húz, von) épül, amelyeket egységes szóalkotással hoztak létre. Betekintés a magyar szóalkotás rejtelmeibe.

           Húzzák vagy vonják?

Sumér

A sumér (sumer, szumír...) nyelv a legrégebbi ismert, lényegében megfejtett nyelv, amelyről régészeti bizonyságokkal rendelkezik az emberiség. Ezen a nyelven valóban beszéltek, énekeltek, írtak az emberek - tehát használták.
Az elősumér nyelv kialakításának/megalkotásának feltételezett menetét mutatja be az alábbi cikk (angol nyelven), majd ezt pontosítja tovább egy másik cikk.

         The proto-sumerian language invention process
         Válasz "az előszumér nyelv feltalálásának eljárásmódja" c. értekezésre

Szanszkrit

A szanszkrit nyelv véges számú gyökből kiindulva építi a szavait, és a gyökhöz legtöbbször mögé, kevesebbszer elé illeszt másik gyököt, vagy értelemmel bíró hangot, hangokat. Az alábbi anyag a szanszkrit igék gyökeit mutatja be, eredeti írásmóddal és az igék ragozásával.

         Szanszkrit igegyökök