Nyelvtan

Aveszta

Az Aveszta nyelvének leírása, önálló tanulásra (angol). A szavak képzése az egy szótagú gyökből tetszőleges mélységű ragozással történik; tudatos szóképzés.

         Aveszta nyelvtan

Baszk

Egy jól használható, magyar nyelvű baszk nyelvi leírást találtam, valamint egy hosszabb lélegzetűt, angol nyelven.

           Baszk nyelvtan - magyarul
              Baszk nyelvtan - 7 részben, angolul

Hun

Lassan körvonalazódnak a hun nyelv szavai és nyelvtana is. A Pető Imre által készített összeállítás letölthető innen is. Ízelítőnek részlet az igék nyelvtanából.

         Az igék nyelvtana - részlet a Hunok nyelvé-ből
           Hunok nyelve

 
Az eddigi legalaposabb munka, a hun nyelvi ismeretek legbővebb kútforrása: Vahan A.A. (született Szongott Dénes) munkája. Letölthető és megismerhető innen.

           Hun nyelvkönyv és szótár

Kelta

Kevesekben merül fel az a kérdés, hogy miért használunk a mindennapi beszédben olyan szavakat, mint: srác, csitri, baka, góbé, balhé vagy baki. Ebben semmi különös nem volna, ha ez nem keltául is így lenne...

         A kelta nyelv (és magyar párhuzamai)

Kínai

A kínai Kelet-Ázsia legfontosabb egytagú nyelveinek egyike. Minden szó maga a gyök. Nyelvtana nincs s csak az egyes szógyökök egymás mellé sorakozásából áll a mondat.

         A kínai nyelv

Magyar

Kiss Dénes az elsők között végezte el úttörő jellegű munkáját egy új, a magyar nyelv saját tulajdonságain alapuló nyelvtan megalkotása felé. Részlet Az ősegy titka és hatalma c. munkából:

              A magyar nyelv tana


Rendszeres magyar nyelvtan! Minden magyarnak és mindenkinek, aki ősi nyelvekkel foglakozik, ajánlott megismerni.

           Ősi magyar nyelvtan - 1.rész
           Ősi magyar nyelvtan - 2.rész
           Ősi magyar nyelvtan - 3.rész


Két anyag, amely az ősi magyar nyelvtanhoz (ŐMNY) kapcsolódik: egy kétrészes PowerPoint-os bemutató, amelyet videóként is meg lehet tekinteni, valamint mintasablon mintapéldával a mondatelemzések elvégzéséhez.

         Video. - Ősi magyar nyelvtan, bemutató előadás 1.része
         Video. - Ősi magyar nyelvtan, bemutató előadás 2.része
         ŐMNY PowerPoint-os bemutató
         ŐMNY Mintasablon


Minden eddigi, fentebb bemutatott anyag "csak bemelegítőként" szolgálhat az alábbi tanulmányhoz, amely tiszta és egyszerű módszert ad a kutatók kezébe eldönteni: a megvizsgált szó a magyar nyelv szókincséhez tartozik-e, vagy sem. Megállapításai és gondolati rendszere messze túlmutatnak a magyar nyelven.

           A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai
           (angol nyelvű változat)


Milyen lehetett a magyar ősnyelv? Hát ilyen: PA-Á-SÍ(-A)-TUR (ostorral terelő főnök) = PÁSZTOR, MULU-NA4-Á-A-AR () = MOLNÁR stb, ahogyan azt az írott, fennmaradt szövegek bizonyítják. Dudás Rudolf: A "magyar ősnyelv" tanfolyamának szövege.

           A magyar ősnyelv


A hivatalos nyelvtanoktatásból izelítőként szerepel honlapunkon az alábbi anyag:
 Részletes tanári kézikönyv a magyar nyelvtan gimnáziumi oktatásához, I-IV. osztály számára.

           Magyar nyelvtan a gimnázium I-IV. osztálya számára, tanári kézkönyv

Sumer

Sumer-magyar szó- és mondattár. Rengeteg szó, mindenütt a folyamatosan változó ékírással együtt bemutatva és magyarázattal ellátva - mindez sumerul és magyarul. (kézirat).

           Sumer/szkíta/-Magyar szó- és mondattár


Sumer és magyar nyelvtani összehasonlító (angol nyelven).

           Sumerian grammatical examples compared to Hungarian

Szanszkrit

Bevezetés a szankszkrit nyelvbe (angol). Sok példamondat. A szanszkrit nyelv a szavakat (főnevek, melléknevek, igék...) gyökökből tudatosan, ragozással/toldalékolással képzi.

         A hangok jelölése További leckék:  1.lecke  2.lecke  3.lecke  4.lecke  5.lecke  6.lecke  7.lecke  8.lecke  9.lecke  10.lecke  11.lecke  12.lecke

Szkíta-hun

A kolostorok mélyén megőrzött iratok között talált szkíta nyelvleckék, fohászok és egyéb írások olvashatók fonetikus átirattal és magyar értelmezéssel az alábbiakban.

           Szkíta nyelvleckék