Hangok

Az ősnyelvekben maguk a hangok is jelentéssel bírtak.
 
 
A hangok ősi jelentése geometriai jellegű - minden nyelvben, állítja és bizonyítja Balla Zoltán dr. "A szemléletes gondolkozás logikája" c. művében. A MTA-n elhangzott ezen téma előadásának (iró)gépelt anyaga - röviden foglalja össze megközelítését az ősnyelv kialakulásával kapcsolatban.

           A szemléletes gondolkozás logikája
              (Kivonat)
               Fonetika

 

Bábel nyelve

Szuzuki úr, aki amatőr nyelvész, 1989. egyik szép napján otthagyja hazáját és elutazik Bábel ősi földjére, ahol a mondabeli, hatalmas, égig érő tornyot építették. Kutatásának eredményeit 1997-ben jelenteti meg, amelynek tömör összefoglalója az alábbi:
Az ősi időben itt lakó nép csodálatos nyelvet beszélt és nyelvük írásához, a betűvetéshez 26 jelet használtak. A jelek egy-egy vezérlőelv mentén lettek megfogalmazva, ezek tömör leírása található az alábbi táblázatban.
Ez a 26 jel terjedt szét az egész világon úgy, hogy alapja lett az indiai, európai, kínai és japán nyelvekhez tartozó írásmódoknak.

           Bábel betűi és azok jelentése

Kínai

A kínai ábécé első jele az I. Hordoznak-e jelentést maguk a jelek, és ha igen, milyen jelentést? Mi az első jel, az I-nek a jelentése? Erre válaszol a bölcs Hu-Li....

           Li és az I

 

Magyar nyelv

"Már a hangokhoz is tartozik jelentéscsíra" - állítja és bizonyítja tanulmányában a szerző, Kiss Dénes. A magyar nyelv emlékszik kiskorára, tudatosan használja a hangok adottságait arra, hogy vele a környező világot kifejezze. És teszi ezt logikusan, szervesen, a hangok adottságait követve.

         A beszéd kezdetei Az ősi magyar nyelv szóalkotása még szoros kapcsolatban állt a nyelv által használt hangokkal. Az alábbi tanulmány kulcsot keres a hangok ősi jelentéséhez, ami a magyar nyelv ősi szóalkotásában nagy szerepet játszhatott.

           A hangok ősi jelentése - a magyar nyelvben
              (Kivonat)


         A hangok ősi jelentése - külön oldalonA szerző szerint hat alaphangból fejlődött ki a többi hang. A hangoknak önálló jelentésük van a magyar nyelvben, és sokszor az idegen nyelvekben is ugyanezen tulajdonságot viselik. A hangok jelentéseinek tulajdonságait megtalálva a magyar nyelv önálló és egységes nyelvként jelenik meg.

         Nyelv-kód, magyar csoda"Tér-képes, hangzó-értelmes nyelv a magyar!" - állítja és bizonyítja a szerző. Hol van már az az idő, amikor a hangok önmagukban nem jelentettek semmit...!

         A magyar nyelv rendszereNekünk, magyaroknak azonban itt van érzelmi ősnyelvünk, amelynek csupa érzés szótára az egy magánhangzós ősszavak világába tartozik. Mássalhangzóink a Teremtés dallamának adtak hangot, de nem a mai ábécé sorrendjében, hanem a teremtés menetét követve - állítja Tomory Zsuzsa.

       A teremtés hangokban való kifejezése 
         (Kivonat)Az ősi magyar rovás(írás) jelei, a hangok és jelentéseik kapcsolatát mutatja be az alábbi munka, mely a betűk, hangok, azok legősibb jelentését fedik fel, tárják elénk, és segítik a minket körülvevő világ jobb megértését. Édestestvére az ugyanezen az oldalon található, a rúnák jelentésével foglalkozó anyagnak.

           Rovás-javas

 

Sumér/szumír

A hangok alakulása, továbbélése a sumérnak ismert szavak hangzósítása és jelenléte a magyar nyelvben - Csőke Sándor tanulmánya.

         A sumér ősnyelvtől a magyar élőnyelvig

Szankszkrit, hindi

A különféle kultúrákban már évezredek óta használnak spirituális, gyógyító, ill. önmegvalósító céllal bizonyos mondatokat, szavakat vagy hangokat. Ezeket halkan vagy hangosan ismételgetik, kántálják, éneklik egyedül vagy kórusban.

         A hangok jógája


Mit tegyen az atya gyermeke születése után, mik legyenek első szavai gyermekéhez? Részlet a hindu filozófiai irodalomból. A minden filozófiai tanítás igazi lényegét jelentő szellemi út, önmagunk (átman) és mindannyiunk (brahman) legmélyebb valóságának megismeréséhez és magtapasztalásához vezető út legelején, a leszületés pillanatában, pontosabban rögtön azután, mik legyenek az első hangok és szavak, amelyeket a gyermeknek kell mondani? Hogyan kell mondani? Kinek kell mondani?

         Az atya első hangjai gyermekéhez

A kabbala

A kabbalisták mindenkor nagy jelentőséget tulajdonítottak a szavaknak, amelyeket önálló jelentésű hangokból építettek fel. A kiindulás a betű jele volt. A kabbalista minden betűhöz megtanulja hozzárendelni a rezgést, mindegyiket valamely színnel vagy színárnyalattal azonosítva. A betűk kimondása során az előre beprogramozott szinten - anyagi, asztrál, mentál és akasha - vagy felveszi azt a tudást, ismeretet, amire kiváncsi, vagy alkot, teremt a szó kimondása által.

A kabbala eredetét tekintve - ahogyan ezt maga a kabbala írja - egyiptomi eredetű. Az egyiptomi alapokra épülő betűmisztika nem csak hogy lehetővé teszi, hanem egyenesen megkívánja a tudatos szóalkotást, amelynek alapja a hangok(betűk) jelentése.

A kabbalista szóalkotás - a hangok jelentése alapján - alapjának áttekintését adjuk az alábbiakban.

         Kabbalista hang-jelentések

A rúnák

A rúnaírás érdekessége, hogy tipikus hangírással írták le a szavakat, és lassan a hangok írására használt betűk olyan tartalommal is telítődtek, amelyet misztikus alkalmakkor használtak.

Amíg a legtöbb nép csontból, májból, kártyából és a legkülönbözőbb dologból jósolt, addig a kelták, vikingek saját betűiket használták erre a célra. A betűk - de nem a hangok - így szorosan kapcslódnak világnézetükhöz, mítoszaikhoz, amelyek azzal is foglalkoznak, hogy mi a célja az embernek a Földön, milyen úton kell haladnia életében.

A rúnaírás az ősi rovásírás nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással.

           Rúnák - hang, jel, jelentés


Több féle rúna-mágia is létezik, az alábbi egy másik forrásból merített rúna-mágia kivonatos ismertetése.

         Rúna - mágia

Atlant

A rúnaírás témájához szorosan kapcsolódik az a kártyaolvasás és jóslás, amelyet - szerző ismeretei szerint - a régen elsülyed földrészen használtak. Az atlantiak a latin betűket mai formájukban ismerték, és jelüket - ??hangjukat?? - a jóslás során a betű/hang saját jelentése alapján használták.

         Atlanti betűk/hangok