Magyar Adorján
honlap

 

Az Ősműveltség (hosszú elmondás)
A Lelkiismeret Aranytükre
Elméletem Ősműveltségünkről (legrövidebb elmondás)
Magyar Építőízlés
A Csodaszarvas
A Magyar Nyelv
Huszáréletem
-->
Magyar Adorján tanulmányok más weblapokon :
A Nibelung ének magyar eredete
The Hungarian Origin of the Nibelungenlied
Magyar Adorján (1887-1978)

 

 „A magyarság ott keletkezett ahol ma él, ahonnan őstörzse soha sehová el nem távozott, de ahonnan hosszú tízezredévek alatt egyes részei ki is költöztek lakatlan tájakra avagy olyanokra amelyeknek gyér és teljesen műveletlen lakossága volt csak, amely tájakon megtelepedve új településeket alapítottak, ...”

„Az igazi magyarság sohasem volt nomád, hanem földművelő és sohasem járt Ázsiában, hanem őshazája Magyarország, valamint az ősmagyarság Európa legrégibb és műveltségalapító ősnépe, Európa közepén ősrégi időkben igen magas, de inkább csak szellemi (nem műszaki) műveltsége volt, az árja népek műveltsége is ebből ered és végül, összes közelebbi rokonnépeink is ezen ősmagyarságból származtak.  Árpád honfoglalói szintén egy innen ősidőkben kivándorlott és ide visszatért törzsünk voltak.  A magyarság ázsiai és nomád eredetéről szóló tanítások csakis külső és belső ellenségeink által kitaláltak és kárunkra elterjesztettek, amelyek célja önérzetünk aláásása, tekintélyünk rontása és létjogosultságunk elvitatása.  Kiemelem azt is, hogy amidőn ősvallásunkról beszélek, nem ennek 800-1000 év előtti, már elhanyatlott alakját értem, hanem azt, amely a föntemlített magas szellemi műveltségünk idején, 20-30.000 évnél is régibb időkben élt.”


A Yamaguchy.com oldalon 2006-2010 között megjelent anyagok másolatából összeállítva,
plusz a képek vízjellel ellátva. Köszönet Yamaguchy-nak!
Webcím: http://maadorjan.x3.hu. Levél: maadorjan[at]gmail.com